Исәп-хисап үзәге-Идарә итү оешмасын, энегрия ресурслары белән тәэмин итеп торучыларны һәм халык арасын үтә кирәкле бәйләүче буын. Бәйсез исәпләү операторларының барлыкка килүе безнең граңданнар өчен бирелә торган уңайлыкларның сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән торак-коммуналҗ хуҗалык системасы реформаларының нәтиҗәсе булды.

Чит илләрдә, Россиядә кебек үк, масса-күләм исәп-хисап практикасында бер факт бәхәссез: законлылык һәм эффективлык анализларыннан кала, төрле күрсәтмәләрне үзләштерүче, дәүләткә бәйле исәп-хисап операторлары,бәйсезләргә караганда, берникадәр файдалы экономик нәтиҗәлеге беләнаерылып тора. Бәйсез белгәч коммуналь уңайлыкларны тәэмин итүченең административ күрсәтмәләренә буйсынмый, ләкин халыкка аңлаешлы кагыйдәләр буенча эш итә. Ул кулланучы сораган хезмәтләрне сыйфатлы һәм җиренә җиткереп эшләргә мөмкинлек бирә. “Без алгы планга халык мәнфәгатьләрен куябыз. Аларга үк хокукларын якларга булышабыз. Идарә итү оешмасы һәм тәэмин итүчеләр белән берлектә бары күрсәтелгән торак-коммуналь уңайлыклар өчен генә түләү хокукын бирәбез”.

Килешү мөнәсәбәтләре төзелешендә исәп-хисап үзәгенең практик эшчәнлеге анализы шуны күрсәтте:
• Түләүне исәпләү эшчәнлеген автоматштыру;
• Туләүләр льготлар, субсидия һәм компенсацияләрне үз вакытында үткәрү;
• Элек кул белән үткәрелгән күлемле исәп-хисапларны киметү һәм оптимизацияләү;
• Түләүләрне буенча исәпләүләрне вакытта кулланучыларга ставка, тариф, норматив, льгота һәм компенсация турында мәгълүмат бирү;
• Түләү эшләренең үзкыйммәтен киметү;
• Халыкка хезмәт күрсәтү мәдәниятен үстерү.
полуостров относится к району